Freitag, 15. Mai 2015

Skola tenórov


Práve včera mal môj výborný kamarát a bývalý rodinný príslušník narodeniny. Spieva v curyšskej opere. Zalúžilý výborný bas. Ale niekedy sa človek dopočuje, že sa z basistu na staré kolena vyklubal (čechizmus!) tenor! Nie tak on, on potom určite netúži a svoje role pre basový hlas ovláda perfektne, tak prečo by sa mal trápiť. Tak som mu v gratulácii gratuloval, že nechce menit "fach", že zostane pri svojom vyštudovanom hlase. (Mimochodom študoval aj v slávnej milánskej "La Scala"!)

Ale ako vedľajší produkt ma priviedol ten obrázok, ktorý som mu akoby na "útechu" ku gratulácii nakreslil na super myšlienku.

Otvorím sám školu pre budúcich tenórov. Už vidím všade trblietať sa, blikotať, fosforeskovať nápisy "Scuola per i tenori da Lugga in Zurigo", vidím tie prúdy mladých adeptov, prahnúcich po vzdelaní. Jediný problém je zatiaľ, nájsť dostatočný počet ochotných profesoriek, nakoľko mne táto metóda výučby a účelom dosiahnutia "vysokého Cé" - nezbytný to požiadavok na tenora - príliš nesedí. Sám som totiž špecializovaný na ženské hlasy. Myslím si, že táto moderná metóda, tzv. "luggowski-method" by mala byť vyučovaná prevážne ženskými silami. Samozrejme, sú aj výnimky z druhého brehu, ale tam ja zatiaľ nepatrím, nechodievam.

Uznávam, že môj spôsob tréningu-výučby je sporný a často možno príliš bolestivy, ale čo neurobí tenor, aby dosiahol požadované vysoké tóny a onú "dolcezza", ktorá privádza davy do stavu opojenia? Tvrdo v tréningu, ľahko v boji...

"Dolcezza nella voce del tenore" - sladkoboľnost v tenorovom hlase, sladkobôľ, melanchólia a pod. by sem to mohli preložiť, ten najvyšší cieľ popri technickom vysokom "cé" získa student na mojej škole určite, ak nie, tak školné bude vrátené...

Inzerát:
Ochotné kvalifikované ženy mladistvého veku so skúsenosťmi vo výučbe školenia hlasu s jemným, avšak intenzívnym prístupom k náplni výučby, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálnych hodnôt v náročných požiadavkách kladených na operných spevákov - aj bývalé masérky a medicínsky pomocný personál prichádza do úvahy - budú pri plnom plate zaškolené do revolučnej metódy, ktoru náš inštitút ponúka budúcim špičkovým operným spevákom. Mladí muži s patričným špecifickým zameraním sa môžu taktiež uchádzať za účelom školenia patrične zameraných špeciálnych študentov.

Požiadavky na kvalifikáciu:

Ukončné vysokoškolské vzdelanie (par exellence s doktorátom) v odboroch pedagogika, spev, dejiny hudby a prípadne biológia. Zvláštna špecializácia s dôrazom na sexuológiu a dejiny umenia. Absolventi lekárskej fakulty so znalosťami v umení majú prednosť.

Uchadzači s postgraduálnym štúdiom v Oxford, Cambridge, St. Gallen, Harvard alebo MIT budú uprednostnení.

Skúsenosti a vykonnostný dôkaz v samostatnom vedení podniku - prinajmenšom vlastný stánok s klobáskami (pričom len špekáčky sú na kvalifikáciu nedostačujúce) - su nevyhnutné.

Znalosť viacerých cudzích jazykov vítaná, jazyky talianský, ruský, anglický, nemecký, francúzský, rätorománský, swahili a činský sú obligátne.


Po absolvovaní skúšobnej lehoty je vhodným kandidátom prepožičaný titul profesor, platové zatriedenie podla bežných vysokoškolskch noriem plus výkonnostné prémie od pojednávaných kusov. Záujemci podávajú prihlášky na tomto blogu.

 

file:///C:/Users/Luga/Pictures/Eigene%20Scans/2015-05%20(Mai)/Scannen0013.jpg

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen